Kursprogramm > Arbeit und Beruf / EDV > Arbeitspraxis > Prüfungen
Kurstitel Kursbeginn Kursende
Zertifikatsprüfung Xpert Business Sa, 13.03.21 Sa, 13.03.21
Zertifikatsprüfung Xpert Business Sa, 19.06.21 Sa, 19.06.21
Zertifikatsprüfung Finanzbuchführung I Sa, 19.06.21 Sa, 19.06.21
Zertifikatsprüfung Xpert Business Sa, 10.07.21 Sa, 10.07.21