Prüfung

Kurstitel Kurstyp Kursleiter Beginn Ende
Deutsch Einbürgerungstest 28. Januar 2022, 9.00 Uhr Prüfung N. N. Fr, 28.01.22 Fr, 28.01.22
Deutsch Einbürgerungstest 28. Januar 2022, 10.15 Uhr Prüfung N. N. Fr, 28.01.22 Fr, 28.01.22
Deutsch Einbürgerungstest 28. Januar 2022, 11.30 Uhr Prüfung N. N. Fr, 28.01.22 Fr, 28.01.22
Deutsch Einbürgerungstest 28. Januar 2022, 11.30 Uhr Prüfung N. N. Fr, 28.01.22 Fr, 28.01.22
Deutsch Einbürgerungstest 28. Januar 2022, 14.00 Uhr Prüfung N. N. Fr, 28.01.22 Fr, 28.01.22
Deutsch A 1 Zertifikat (telc) Prüfung am 11. Februar 2022 Prüfung N. N. Fr, 11.02.22 Fr, 11.02.22
Deutsch B 1 Zertifikat (telc) Prüfung am 12. Februar 2022 Prüfung N. N. Sa, 12.02.22 Sa, 12.02.22
Deutsch Einbürgerungstest 25. Februar 2022, 9.00 Uhr Prüfung N. N. Fr, 25.02.22 Fr, 25.02.22
Deutsch Einbürgerungstest 25. Februar 2022, 10.15 Uhr Prüfung N. N. Fr, 25.02.22 Fr, 25.02.22
Deutsch Einbürgerungstest 25. Februar 2022, 11.30 Uhr Prüfung N. N. Fr, 25.02.22 Fr, 25.02.22
Deutsch Einbürgerungstest 25. Februar 2022, 12.45 Uhr Prüfung N. N. Fr, 25.02.22 Fr, 25.02.22
Deutsch Einbürgerungstest 25. Februar 2022, 14.00 Uhr Prüfung N. N. Fr, 25.02.22 Fr, 25.02.22
Deutsch Einbürgerungstest 13. Mai 2022, 15.15 Uhr Prüfung N. N. Fr, 13.05.22 Fr, 13.05.22
Deutsch Einbürgerungstest 13. Mai 2022, 14.00 Uhr Prüfung N. N. Fr, 13.05.22 Fr, 13.05.22
Deutsch Einbürgerungstest 13. Mai 2022, 12.45 Uhr Prüfung N. N. Fr, 13.05.22 Fr, 13.05.22
Deutsch Einbürgerungstest 13. Mai 2022, 11.30 Uhr Prüfung N. N. Fr, 13.05.22 Fr, 13.05.22
Deutsch Einbürgerungstest 13. Mai 2022, 10.15 Uhr Prüfung N. N. Fr, 13.05.22 Fr, 13.05.22
Deutsch Einbürgerungstest 24. Juni 2022, 10.15 Uhr Prüfung N. N. Fr, 24.06.22 Fr, 24.06.22
Deutsch Einbürgerungstest 24. Juni 2022, 11.30 Uhr Prüfung N. N. Fr, 24.06.22 Fr, 24.06.22
Deutsch Einbürgerungstest 24. Juni 2022, 12.45 Uhr Prüfung N. N. Fr, 24.06.22 Fr, 24.06.22
Deutsch Einbürgerungstest 24. Juni 2022, 14.00 Uhr Prüfung N. N. Fr, 24.06.22 Fr, 24.06.22
Zertifikatsprüfung Xpert Business Prüfung Sa, 25.06.22 Sa, 25.06.22
Zertifikatsprüfung Finanzbuchführung EDV DATEV Prüfung Sa, 02.07.22 Sa, 02.07.22
Deutsch Einbürgerungstest 21. Juli 2022, 9.00 Uhr Prüfung N. N. Do, 21.07.22 Do, 21.07.22
Deutsch Einbürgerungstest 21. Juli 2022, 10.15 Uhr Prüfung N. N. Do, 21.07.22 Do, 21.07.22
Deutsch Einbürgerungstest 21. Juli 2022, 11.30 Uhr Prüfung N. N. Do, 21.07.22 Do, 21.07.22
Deutsch Einbürgerungstest 21. Juli 2022, 12.45 Uhr Prüfung N. N. Do, 21.07.22 Do, 21.07.22
Deutsch Einbürgerungstest 21. Juli 2022, 14.00 Uhr Prüfung N. N. Do, 21.07.22 Do, 21.07.22
Zertifikatsprüfung Xpert Business Prüfung Sa, 06.08.22 Sa, 06.08.22
Zertifikatsprüfung Xpert Business Prüfung Sa, 26.11.22 Sa, 26.11.22